Tập hợp ba bức tranh dán giấy kích cở khác nhau với  hai màu chủ đạo : xanh và đỏ


LÁ ĐỎ (tranh dán giấy  38 x 50 cm )

ĐỒI XANH (tranh dán giấy 40x30 cm )và

LÀM RẨY( tranh xé dán 60x60 cm)

Mời bạn bấm LÁ ĐỎ để xem tập 2,hoặc bấm xem riêng lẻ từng trang .

Make a Free Website with Yola.