Nhà trên núi cao ,  nhà dưới thung  lủng , nhà ở  đồng bằng xiêu vẹo , đền đài vững chắc bằng đá cổ xưa ,tất cả đều được dán bằng giấy vụn...Riêng bức tranh ngay bên đây thì  dĩ nhiên không phải là tranh dán giấy mà là một ký họa trên máy điện thoại di động.               

 LẺ LOI (tranh dán giấy)

Make a Free Website with Yola.