Trang này gồm ba bức tranh dán giấy thuộc thể loại khác , không phải xé giấy dán tạo hình mà là xé hình dán ghép tạo tranh 

      lhuuchi@yahoo.com              http://xegiayvun.yolasite.com

BẤU VÍU (tranh dán giấy 35x40 cm)

Make a Free Website with Yola.