Website counter

ANGKOR

Đá cũng biết trầm tư, nhìn đời cười mỉm


ảnh :BÌNH NGUYÊN

Giấy mềm , dán tranh thành đá cứng . Nhưng dán làm sao để đôi môi đá cứng mỉm cười vãn thấy mềm.

hiện thân bằng đá thần BAYON  bốn mặt

tranh dán giấy 40x50 cm 


 lhuuchi@yahoo.com

Make a Free Website with Yola.