Mở màn cho trận chiến mùa hè tháng 4/1972, ĐỒI GIÓ  , 4 km đông nam thị xã AN LỘC, đã thật sự là một đồi lửa...  
                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                tranh xé dán 60x100 cm       

Website counter
Make a Free Website with Yola.