Cái thủơ ban đầu ....mê dán giấy  *

Đây là bức tranh dán giấy đầu tiên của tui: giấy dán còn ngu ngơ và đề tài còn ngẩn ngơ....


*Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ,

Ngàn năm chưa dễ đã ai quên .

THẾ LỮ

tranh dán giấy  30x40 cm

LỐI VẮNG

ta muốn cùng em về lối vắng
ven rừng nở rộ một đồi hoa
vàng rơi từng cánh,chân em bước
cho nỗi vui đầy ta với ta.

trích thơ phương này vàng ngọn cỏ.

(TRẦN THIỆN HIỆP)

tranh dán giấy 30X40 cm

THUỞ BAN ĐẦU

Website counter
Make a Free Website with Yola.