đường vòng vèo ven  biển đảo PhúQuốc  (ảnh : TINU )
   Hình chụp từ máy bay,ghi nhận quang cảnh đặc trưng rừng mưa nhiệt đới

 

Website counter

đường nhựa thẳng tấp qua sa mạc NEVADA .
     Ký ức từ máy bay, ghi lại bằng tranh dán giấy

                                TRANH DÁN GIẤY 60X80 cm

          XÉ GIẤY VỤN - TRANH DÁN GIẤY -TRANH XÉ DÁN

Make a Free Website with Yola.