Thị trấn An Lộc bị san bằng trong trận đánh tháng 4/1972.

ảnh:ALAN TIGNER

The Battle of Anloc website

Website counter

   LOạN LC                        Một em bé ôm vết thương bụng, MỘT MÌNH bước vào Binh viện An Lộc ( tỉnh Bình Long ) ,  phía sau là một thành phố hoảng loạn, tan tành trong  trận đánh 1972 với những đợt pháo kích kinh hồn nhứt trong tất cả các cuôc chiến tranh  trên thế giới và những màn  đấu  súng , giành giựt từng ngả ba , ngả tư  đường phố đẩm máu, chỉ có trong chiến tranh Việt Nam. 

(tranh dán giấy   30 X 60 cm )

Bên dưới là hình hai bé gái nạn nhân của cuộc chiến An Lộc : mất cha , mất mẹ  ,ăn sống cóc nhái suốt  hai tháng dưới hầm,bên xác một đứa em.(Hình trên mạng)   Mớ bồng bông -- tranh dán giấy 40 x 50 cm 
    Một đêm NGAY TRONG THỊ TRẤN  đón 2000 trái pháo  đủ loại ,tiếp theo là một ngày CHUNG QUANH THỊ TRẤN hứng  thêm 600-700 tấn bom từ máy bay B52 ,  thị trấn An Lộc ( tỉnh Bình Long củ ) tháng 4/1972  trong ký ức tôi chỉ  là môt mớ bồng bông .

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Make a Free Website with Yola.